TEKNIKPROGRAMMET – LBS SYSTEMUTVECKLING

VILL DU ARBETA MED WEBBUTVECKLING OCH PROGRAMMERA FRAMTIDENS APPAR FÖR SMARTPHONES OCH SURFPLATTOR? PÅ LBS SYSTEMUTVECKLING LÄSER DU TEKNIKPROGRAMMET MED INRIKTNINGEN INFORMATIONS- OCH MEDIETEKNIK OCH FÅR MÖJLIGHET ATT ARBETA PRAKTISKT MED BÅDE HEMSIDOR OCH APPLIKATIONER.

Att studera utveckling inom ett område som utvecklas så mycket, så snabbt, blir garanterat aldrig tråkigt. Webbaserade lösningar blir allt viktigare i samhället och de sociala medierna skapar ständigt nya kontaktvägar, konsumtionsmönster och opinionsbildningar.

LBS Systemutveckling är en utbildning som ger dig goda kunskaper för arbete med utveckling, administration och drift av webbplatser. Du lär dig att genomföra webbutvecklingsprojekt där fokus ligger på att produkten skall vara användbar och lättillgänglig.

Under utbildningen skapar du applikationer till mobiltelefoner som iPhone och android-mobiler. Du lär dig också hur man anpassar webbplatser till mobiltelefoner.

Du kommer även studera hur man bearbetar text, bild och annan media så att de anpassas till produkten eller hemsidan.

Utbildningen ger dig djupa kunskaper inom programmering och webbutveckling.

Eftersom utbildningen är baserad på Teknikprogrammet med inriktningen Informations- och medieteknik ger den dig behörighet till ingenjörs- och civilingenjörsutbildningar för fortsatta studier. Den ger också generell behörighet till högskola och universitet. Efter utbildningen är det naturliga steget att läsa vidare på något programmerings-, systemutvecklings- eller webbutvecklingsprogram på högskolenivå.

Sökkod: TEINF

Kika gärna i utbildningskatalogen 2017-2018

Ladda ner