ESTETISKA PROGRAMMET- SPELGRAFIK (GBG)

PÅ LBS SPELGRAFIK I GÖTEBORG LÄSER MAN DET ESTETISKA PROGRAMMET MED INRIKTNINGEN ESTETIK OCH MEDIA MED SPECIELL INRIKTNING PÅ SPELGRAFIK.

Spelgrafik handlar om bild, känsla och uttryck. Under utbildningens gång får eleven förståelse för processen och de olika roller som samverkar vid utvecklingen av ett spel. Man lär sig behärska de
programvaror som används inom branschen i skapandet av bilder och grafik till spel. Man skapar också egna spelvärldar genom digital 3D-modellering och animation.

Eleven får under utbildningen presentera egna idéer med hjälp av två- och tredimensionella tekniker. Skissteknik, konceptutveckling och projektplanering är viktiga delar i utbildningen för att sedan kunna planera och skapa egna projekt.

Utbildningen är kreativ och eleven kommer att ha stora möjligheter att utveckla sin teknik och konstnärlighet.

Under årskurs två och tre får eleven arbeta med större spelprojekt från idé till färdig produkt. Då får eleven koppla samman det man lärt sig och har även möjlighet att fördjupa sig inom något område.

Exempel på framtida yrken är spelgrafiker, speldesigner, 3D-grafiker, animatör eller mediaproducent.

Eftersom utbildningen är baserad på det nationella Estetiska programmet med inriktningen Bild och formgivning ger den eleven behörighet att läsa vidare på högskola eller universitet. Det finns en mängd högskolor med utbildningar med inriktningen mot grafik för spel. Andra alternativ är spelutbildningar som bedrivs på folkhögskolor eller som YH-utbildningar.

Det finns även en mängd utbildningar på högskolenivå inriktade på bildbearbetning samt medieteknik som också kan vara lämpliga för fortsatta studier.

Sökkod: ESEST