Prickfri inspektion på LBS Kreativa Gymnasiet i Växjö!

LBS i Växjö har genomgått Skolinspektionens regelbundna tillsyn och är godkänd på samtliga granskade områden.

-Även om jag inte blev direkt förvånad så är vi otroligt stolta över vårt arbete och den skola vi byggt upp tillsammans, säger Magnus Andersson rektor på LBS Växjö. Det är ett resultat av skolans systematiska kvalitetsarbete i kombination med mycket engagerade och drivna elever, lärare och medarbetare.

Alla fristående skolor besöks av skolinspektionen eftersom man anser att insynen är mindre i dessa skolor jämfört med de kommunala skolorna. Det innebär att alla våra skolor på LBS inspekteras regelbundet. Att få en bild av sin verksamhet genom skolinspektionens ögon är en mycket värdefull del i vårt systematiska kvalitetsarbete och något vi alltid ser fram emot.

Besöken brukar innehålla intervjuer med rektor samt ett urval av lärare och elever. I vissa fall gör också inspektörerna lektionsobservationer. Tillsynen fokuserar på de saker som är extra viktiga för alla elevers lärande och trygghet, till exempel följande områden:

  1. Undervisning och lärande
  2. Extra anpassningar och särskilt stöd
  3. Bedömning och betygssättning
  4. Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling
  5. Förutsättningar för lärande och trygghet
  6. Styrning och utveckling av verksamheten

Torsdagen 15 mars delgav Skolinspektionen sitt beslut, som man kan se i se bifogat dokument. Skolan är helt utan anmärkningar! Lär dig allt om skolinspektionens tillsyner här.

Undrar du något eller vill göra ett inslag så kontakta:

Rektor Magnus Andersson  0702-07 61 93
Kvalitets- & utvecklingsansvarig Håkan Stenström  0725-22 94 09
Verksamhetschef Lotta Krus  0730-80 60 55