Information för dig som går på skolan

Här finns information för våra elever. Det kan vara allt från Läsårstider, information om studenten till våra kvalitetsrapporter.

LÄSÅRSTIDER

Höstterminen
Måndag 21 augusti – torsdag 21 december
Lov vecka 44: 30 oktober – 3 november

Vårterminen
Måndag 8 januari – fredag 15 juni
Lov vecka 8: 19 februari – 23 februari
Lov vecka 13: 26 mars – 29 mars
Lov måndag 30 april
Lov fredag 11 maj

Ytterligare 3 studiedagar kommer planeras in under året.