Riktlinjer för öppet hus och elev för en dag

Ni hittar uppdaterade riktlinjer för hur vi hanterar våra öppna hus och elev för en dag här.

Riktlinjer lokalt på skolan

Nu har läsåret äntligen börjat! Vi är så glada över att åter få träffa alla fantastiska elever och kunna få undervisa under aningen mer normala former än digitalt. Våren blev en utmaning som dock löstes ganska bra till slut. Dessvärre så är ju omständigheterna fortfarande inte normala och vi behöver alla iaktta försiktighet och åtgärder för att minimera smittspridningen av Covid-19.

Från vår sida så pågår ett arbete med att se över schema och rutiner för att kunna bedriva undervisningen på ett så säkert sätt som möjligen går. Academedia bevakar löpande utvecklingen av Covid-19 och reviderar löpande sina policies utifrån Regeringens direktiv som grundar sig på Folkhälsomyndighetens rekommendationer. En del i dessa policies är att endast elever få befinna sig på skolan och att alla ”externa” besök skall minimeras så långt det bara är möjligt. Detta innebär dessvärre att det inte kommer att ske några fysiska föräldramöten utan istället så kommer inbjudan till sådana ske i digital form. Vi arbetar just nu med att utforma hur dessa möten lämpligen ska ske för att bli så givande som möjligt. Vi kommer att återkomma med mer info kring detta så håll utkik på vår hemsida och sociala medier.

Åtgärder som redan initierats är justering av schemat, utökning av städ för att minimera smittspridning, tillgång till handsprit runt om i lokalerna. Vi är i färd med att se över lunchschema för att försöka sprida ut tiderna för att på så sätt minska köbildning och planerar även att maten skall kunna ätas på fler ytor än i matsalen, allt för att sprida ut eleverna så gott det går. Det övergripande schemat ses över för att se ifall det går att justera för att på så sätt underlätta för att någon dag i veckan ska kunna gå att bedriva undervisningen på distans. Lärarna arbetar också med sina planeringar och pedagogiska upplägg genom att ta höjd för att större delar av undervisningen, i någon form, sker utanför skolan. Det kan bero på frånvaro, oavsett skäl, men också på grund av distansundervisningen som nämndes ovan. Syftet är att varje elev skall kunna följa med i undervisningen så bra som möjligt även när den bedrivs på lite olika sätt eller ifall man ofrivilligt skulle bli frånvarande från skolan.

Vid förkylningssymptom uppmanar vi elever att boka tid hos sin vårdcentral för att testa sig för covid-19. Vid ett negativt provsvar visar eleven/vårdnadshavare upp provresultat för rektor/administratör och eleven kan då återgå direkt till skolan under förutsättning att förkylningssymtom är samma eller bättre, hen är feberfri och har ett gott allmäntillstånd. Vissa restsymptom som exempelvis lätt snuva och hosta kan få finnas kvar. Skillnaden mot tidigare är att elever som testat negativt för covid-19 inte behöver vara hemma minst sju dagar inklusive två dagar som symptomfri.