Utvecklingen gällande vaccinering och återgåendet mot ett mer normalt läge fortskrider och vi bevakar utvecklingen löpande.

Förhoppningsvis går det att återgå till en helt normal skolstart och skolgång i höst med detta får framtiden utvisa.

Instruktioner kring eventuella riktlinjer kopplat till Covid-19 kommer att presenteras här inför skolstart.

 

Vänligen

Fredrik Ohnesorge

Rektor

______________________________________________________