Beslut gällande fjärr- och närundervisning med anledning av Covid-19.

Regeringen gick idag ut och informerade om att gymnasieskolan till och med den 1 april successivt ska återgå till en blandning av fjärr-/distans och undervisning på plats. Regeringen överlät till stor del åt regionerna att besluta kring hur de lokala rekommendationerna kommer att se ut. Från regionen har vi dock ingen information än men vi förutsätter att den kommer inom kort.

I väntan på information från regionen rekommenderar Academedia centralt att vi åtminstone kommande vecka ska ha 100% fjärrundervisning, vilket vi kommer följa. Detta kan efter information från regionen förlängas ytterligare.

Förövrigt gäller samma sak beträffande våra elever, dvs. att elever som av olika skäl behöver vara på plats fortsatt kan vara det men att detta sker i samförstånd med mentor för att vi skall veta vilka elever som behöver vara på plats och för att beställningar av mat etc. skall fungera.

När vi har mer information kommer vi att återkomma med mer info kring hur undervisningssituationen kommer att se ut framöver.

Vänligen

Fredrik Ohnesorge

Rektor

 

Riktlinjer för öppet hus och elev för en dag

Ni hittar uppdaterade riktlinjer för hur vi hanterar våra öppna hus och elev för en dag här.

Riktlinjer lokalt på skolan

Då rekommendationerna kring hur vi skall förhålla oss till sjukfrånvaro, provtagning etc. kan justeras med kort varsel så hänvisar vi dig som elev eller vårdnadshavare att hålla dig uppdaterad på Academedias hemsida där den senaste informationen kring Covid-19 finns.

Information till elever och vårdnadshavare.