Förlängning av rekommendationerna!

Smittskydd Västra Götaland förlängde igår nuvarande rekommendationer till den 2/5. Rekommendationen tillåter nu att högst hälften av eleverna får befinna sig i skolan samtidigt. Smittläget i landet ser ganska olika ut för närvarande och i Västra Götaland är det fortfarande en relativt hög grad av smittofall. Från att vi har varit ganska förskonade från bekräftade fall bland våra elever och vår personal så har det, i nuläget, skett två bekräftade fall på skolan. Vi tar detta på stort allvar och vill uppmana alla som vistas i skolans lokaler att fortsatt respektera riktlinjerna kring distans, handhygien samt att inte delta på plats ifall man uppvisar några som helst symptom.

Vi bevakar utvecklingen mycket noggrant under veckan och fattar först då beslut kring huruvida det blir en ökning av närundervisning eller inte.

För närvarande gäller att:

v.16 – år 3 på plats, övriga fjärr.

v.17 – år 1 på plats, övriga fjärr.

Nya beslut fattas löpande i takt med att rekommendationerna uppdateras utifrån rådande smittläge.

Vänligen

Fredrik Ohnesorge

Rektor

______________________________________________________

Riktlinjer för öppet hus och elev för en dag

Ni hittar uppdaterade riktlinjer för hur vi hanterar våra öppna hus och elev för en dag här.

 

Riktlinjer lokalt på skolan

Då rekommendationerna kring hur vi skall förhålla oss till sjukfrånvaro, provtagning etc. kan justeras med kort varsel så hänvisar vi dig som elev eller vårdnadshavare att hålla dig uppdaterad på Academedias hemsida där den senaste informationen kring Covid-19 finns.

Information till elever och vårdnadshavare.