Förtydligande gällande de nya rekommendationerna per 211124

Både vaccinerade och ovaccinerade bör testa sig vid symtom

Som tidigare uppmanas alla att vara uppmärksamma på symtom och stanna hemma men från 22 november rekommenderas även vaccinerade att testa sig för covid-19 när de får symtom. Följande rekommendationer kommer därmed att gälla:

  • Var uppmärksam på nytillkomna symtom som halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla.
  • Stanna hemma om du får dessa eller andra symtom på luftvägsinfektion.
  • Testa dig för covid-19 om du får symtom. Det gäller både dig som är ovaccinerad och dig som är vaccinerad.
  • Även om du får ett negativt testsvar för covid-19 bör du fortsätta stanna hemma så länge du känner dig sjuk.
  • Du är välkommen tillbaka när du varit feberfri i ett dygn och med allmänt gott hälsotillstånd. Det är ok med viss kvarstående hosta.
  • Folkhälsomyndighetens vägledning för smittspårning har uppdaterats. De som delar hushåll med en person som har konstaterad covid-19 ska stanna hemma i sju dagar i familjekarantän och testa sig för covid-19. Läs mer på Folhälsomyndighetens hemsida.

 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer i sin helhet hittar du här!

 

Vänligen

Fredrik Ohnesorge

Rektor

______________________________________________________