Två rektorer från LBS är nominerade till AcadeMedias Ledarpris 2020. Josefin Claesson, rektor på LBS Göteborg  och Asgeir Palsson, rektor på LBS Trollhättan. Se nomineringarna nedan och läs mer om Ledarforum.

 

Josefin Claesson, rektor LBS Göteborg

”Josefin har ett självklart och mycket starkt fokus på att varje elev ska lyckas. För tredje året i rad har skolan 97 procent examensgrad. Josefin utvecklar och driver skolans kvalitetsarbete med enastående handlingskraft och genom kloka val, in i minsta detalj. På skolan finns en välutvecklad systematik för ett kollegialt lärande, vilket är ytterligare en bidragande faktor till höga och stabila resultat för eleverna. Josefin och LBS Göteborg delar gärna med sig av sina lärdomar och arbetssätt, bland annat genom att arrangera en gemensam kompetensutvecklingsdag för ämneslärare inom LBS”.

Asgeir Palsson, rektor LBS Trollhättan

”Asgeir är en ledare som arbetar mycket aktivt för att främja nytänkande och innovativa idéer i undervisningen. Han leder med stor övertygelse mot uppsatta mål, fattar obekväma beslut och är envis och uthållig i både med- och motvind. Uthålligheten har verkligen gett resultat, såväl medarbetarnas rekommendationsgrad som ledarindex har ökat markant till mycket höga nivåer. Asgeir skapar oerhört fina möjligheter för utveckling för sina medarbetare, och eleverna trivs och är nöjda med sin utbildning”.