Under hösten har Skolinspektionen påbörjat sin nya granskningsmodell för grund- och gymnasieskolor. LBS Trollhättan är den första gymnasieskolan som fått högsta betyg på alla fyra bedömningspunkter.

-Det är fantastiskt att få så högt betyg. Jag är så stolt över skolan och vår fantastiska personal, det här är kvitto på att vi gör ett bra jobb säger Ásgeir Palsson, rektor på LBS Kreativa gymnasiet Trollhättan.

Systematiskt kvalitetsarbete

Skolinspektionens fyra bedömningsområden är rektors ledarskap, undervisning, trygghet och studiero samt bedömning och betygssättning. Skolan bedöms sedan om de uppfyller Skolinspektionens framtagna kriterier i låg utsträckning, i flera delar eller i hög utsträckning. LBS Trollhättan uppfyller samtliga fyra kriterier i hög utsträckning.

Skolans fina resultat bygger på ett systematiskt kvalitetsarbete där man tar in synpunkter från elever och lärare och där man tillsammans analyserar och utvecklar skolan med ständiga förbättringar, säger Håkan Stenström, Kvalitets och utvecklingsansvarig på AcadeMedias kreativa gymnasieområde.

Trygghet och studiero

I rapporten skriver Skolinspektionen att “Utbildningen på LBS Trollhättan präglas av trygghet och studiero så att eleverna kan ägna sig åt skolarbetet. Enligt eleverna råder det god stämning på skolan och relationerna präglas av tillit. Det finns en bra gemenskap mellan elever och lärare och de trivs tillsammans”.

Skolinspektionen har granskat drygt 100 skolor totalt och det är ytterst få som har fått högsta betyg på alla områden än så länge, säger Håkan Stenström.

Kreativa utbildningar med behörighet för högskola
LBS är ett gymnasium med fokus på kreativitet och skapande, där eleverna förbereds för framtidens kreativa branscher inom grafisk design, kreativ kommunikation, musikproduktion, e-sport och spelutveckling. Samtliga utbildningar utgår från de högskoleförberedande programmen Teknikprogrammet och Estetiska programmet.