LBS Kreativa Gymnasiet i Nyköping flyttar till nya skollokaler i sommar. Skolans nya adress blir Nytorget 7 i centrala Nyköping, invigning sker i samband med skolstarten i augusti 2021.

– Vi ser alla fram emot flytten i sommar. Jag vet att eleverna särskilt längtar efter att inviga vår nya e-sportsal, samt foto- och musikstudion där vi kommer att ha den allra senaste tekniken på plats, säger Therese Sjöberg, rektor för LBS Kreativa Gymnasiet Nyköping.

Idag finns skolan på Industrigatan 4. I samband med flytten till Nytorget får gymnasiet nya lektionssalar och grupprum, ytor anpassade för kreativt skapande och mer plats för socialt umgänge. Under våren kommer lokalerna att renoveras och anpassas efter skolans behov.

Skolan som idag har knappt 200 elever får nu plats att växa ytterligare. Till hösten startar LBS Nyköping därför en ny profil inom det estetiska programmet som heter media-beteende. Det är en inriktning som kombinerar beteendevetenskap, kommunikation och marknadsföring.

– Vi kommer fortsätta att vara den lilla gymnasieskolan där det finns en nära kontakt mellan eleverna och mellan lärare och elever. Den trygghet som finns på en mindre skola ger goda förutsättningar för både studiero och för kreativt skapande, vilket kännetecknar vår skola, säger Therese Sjöberg.

För mer information, kontakta gärna rektor Therese Sjöberg.

Fakta om LBS Nyköping
LBS Nyköping erbjuder det högskoleförberedande estetiska programmet och teknikprogrammet. Eleverna kan till hösten välja mellan fördjupningar inom e-sport, foto & film, grafisk design, musikproduktion, media-beteende, spelgrafik samt spelutveckling.