Ytterligare en av LBS gymnasieskolor har fått högsta betyg i Skolinspektionens nya granskningsmodell. Denna gång är det LBS Kreativa Gymnasiet i Göteborg som precis som sin systerskola i Trollhättan får högsta betyg av Skolinspektionen på alla fyra bedömingspunkter.

– Det är framför allt ett lagarbete mellan våra duktiga lärare och ordinarie rektor Josefine Claesson som ligger bakom de fina resultaten, säger Fredrik Ohnesorge, tillförordnad rektor på LBS Kreativa Gymnasiet i Göteborg.

Förutom medarbetarna på skolan lyfter Fredrik Ohnesorge även fram det systematiska kvalitetsarbetet som en grund för skolans utveckling.

Full pott för ledarskap, undervisning och trygghet

Skolinspektionen analyserar fyra områden i sin granskningsmodell – rektors ledarskap, undervisning, trygghet och studiero samt bedömning och betygssättning. På samtliga punkter har skolan fått högsta betyg av skolinspektionen. Tryggheten på skolan är något som Fredrik Ohnesorge tycker är kännetecknande.

– LBS är en plats där eleverna kan vara sig själva utan att bli dömda, säger han.

LBS Göteborg är den andra LBS-skolan som får högsta betyg av Skolinspektionen. Enligt Fredrik Ohnesorge är de fysiska miljöerna på skolorna en viktig pusselbit för att skapa gemenskap mellan lärare och elever.

– Våra skolor har en inbjudande miljö och påminner inte om traditionella skolor. LBS är ombonat, har annorlunda miljöer och uppehållsrum som delas av både elever och lärare, berättar han.