Elever från LBS Jönköping medverkar i projektet Normstorm. Eleverna har skapat konst som ifrågasätter normer. Vernissagen äger rum den 25 april mellan kl. 17.00 – 19.00 på Jönköpings läns museum.

Pågående under projektet Normstorm har elever diskuterat samhällets olika normer och värderingar och i det arbetet skapat normkritisk och konst. Resultatet visas på Jönköpings läns museum och i Juneporten. Motiven ställer frågor, väcker tankar och uppmuntrar till samtal och diskussioner kring normer och deras betydelse för jämställdhet och jämlikhet.

Läs mer om projektet här.