Anna Dahlberg arbetar som lärare och specialpedagogLBS Trollhättan.  Hon berättar om hur hon arbetar med att utveckla undervisningen på skolan.

Jag valde läraryrket då jag ville arbeta med barn eller ungdomar, och det blev ungdomar. Jag ville även ha ett jobb där man utmanas och där man behöver utvecklas samt vara kreativ och påhittig. Idag arbetar jag 50% som specialpedagog och 30% som lärare där jag har en kurs i engelska samt gymnasiearbetet. Jag är även arbetslagsledare och förstelärare på LBS Trollhättan där jag har arbetat åtta av mina tio yrkesverksamma år som lärare.  

Varför tror du att eleverna trivs så bra på LBS Trollhättan?

Det bästa med vår skola är att vi alla vill och kämpar för att samtliga elever ska lyckas. LBS i Trollhättan skiljer sig på så sätt att den är mindre än de kommunala skolorna. De utbildningar vi erbjuder har specifika inriktningar som inte finns på andra skolor. Vi har under många år haft en väldigt hög upplevd trygghet bland eleverna. Min uppfattning är att på vår skola så kan man vara den man vill vara, alla respekteras och olikheter är naturligt.

Jag tycker också om litenheten, då det gör att rektor och elevhälsa finns på plats tillsammans med övriga kollegor. Det blir ”nära” mellan professionerna och ledningen. Ytterligare en sak som gör skolan trivsam är bra samarbete och bra relation med kollegor och ledning. Det påverkar givetvis även eleverna positivt.  

Berätta om ett spännande projekt som du varit involverad i. 

Jag tycker att aktionsforskningsprojektet på vår skola har bidragit till att utveckla mig och min undervisning på ett spännande och systematiskt sätt. Jag deltog redan läsåret 12/13 i samarbetet som LBS startade med Göteborg Universitet och även några år senare då hela skolan deltog när projektet leddes av försteläraren på skolan. Aktionsforskningen har påverkat mitt sätt att tänka och reflektera kring min undervisning och pedagogisk forskning. Även om man inte hela tiden ”gör” aktionsforskning fullt ut så har man hela tiden tänket kring kartlägga, prova/förändra, reflektera/utvärdera, förändra. Det är ju ett formativt tänk kring sin undervisning, som man bör bära med sig hela tiden i sin arbetsvardag.

Vilket projekt kommer du sätta tänderna i framöver? 

Jag tycker det är jätteviktigt att undervisningen skall vara tillgänglig för alla. Därför är jag mycket nöjd med att få driva projektet tillgänglig undervisning tillsammans med den andra försteläraren på LBS Trollhättan.  

I framtiden skulle jag vilja arbeta med att utveckla tillgänglighet ur fler perspektiv än det pedagogiska. Detta genom ett projekt där vi NPF-säkrar även den fysiska miljön på skolan. De faktorer vi skulle kunna arbeta med är exempelvis heltäckningsmatta som gör att ljudet dämpas på ett behagligt sätt, skärmar för att kunna skärma av, timetimer för att kunna visualisera tiden för olika övningar, justering av belysning med dimmer, bord som lätt kan flyttas runt för att skapa olika konstellationer beroende på lektionens upplägg och elevers behov samt en större whiteboard där sidorna syns även om duken för projektorn är nere (då lektionsagendan ofta står där försvinner den under hela tiden projektorn används). I projektet skulle det ingå en utförlig kartläggning och analys av den fysiska miljön, hur den ser ut idag på just vår skola och vad den behöver för att bli tillgänglig för alla. I analysen kopplas forskning om lärmiljöer och NPF in för att utvecklingen av lärmiljön ska bli genomtänkt och förankrad i forskning.