I ett reportage från tidningengymnasiet.se berättar Linda Zviedre och Emily Granlund Harris som är elever från LBS gymnasium i Göteborg kring Unga forums kurs kallad stress-smart för att lära sig hantera stress. Det var skolans kurator, Carolina Hemberg, som tipsade dem om kursen.

Linda och Emily har deltagit i kursen Stress-smart hos Unga forum som gav dem verktyg för att hantera stress, och även ångest. De fick lära sig olika strategier och återhämtningsmetoder.

– Jag fick lära mig att återhämtning är viktig både psykiskt och fysiskt. Stress kommer vi alltid att ha och på kursen blev det lite avdramatiserat, säger Emily Granlund Harris.
– Vi fick också god hjälp av att strukturera vår tid med att göra scheman. Vi ska inte ta bort det som är roligt. För mig är det avslappnade att kolla på serier till exempel. Andningsövningar är också bra, säger Linda Zviedre.

Båda går sista året på estetiska programmet och det är framförallt skolan som i vissa fall blir stressig med deadlines och förväntningarna hos en själv på att prestera.

– Det är främst skolan som skapar stress. Det är mycket med olika deadlines och jag sätter press på mig själv att nå bra resultat. Har man många bra betyg och ett lite sämre så kan man tyvärr haka upp sig på det som är dåligt, säger Linda Zviedre.

De får ibland professionellt stöd av psykolog utanför skoltid och de har bra kontakt med kuratorn på skolan.
– Det pratas mycket om psykisk ohälsa och det är inte så tabubelagt längre. Men det ses ändå inte på samma sätt som en vanlig sjukdom. Om jag inte orkar komma till skolan för att jag är stressad eller mår dåligt psykiskt så sjukanmäler jag mig. Det är som en psykisk förkylning, säger Linda Zviedre.

Linda och Emily tycker att LBS-gymnasiet har en avslappnad och tillåtande atmosfär med gemenskap bland elever.
– Alla outsiders har kommit till en skola och kommer bra överens, säger Linda Zviedre och skrattar lite.

Ett exempel är ett LAN som avgjordes nyligen.
– Alla var inknökade i ett klassrum, hade kul och snackade med varandra.

 

Läs hela artikeln på: Tidningengymnasiet.se

Foto: Anna-Lena Lundqvist.