I ett reportage från tidningengymnasiet.se berättar Linda Zviedre och Emily Granlund Harris som är elever från LBS gymnasium i Göteborg kring Unga forums kurs kallad stress-smart för att lära sig hantera stress. Det var skolans kurator, Carolina Hemberg, som tipsade dem om kursen.

Linda och Emily har deltagit i kursen Stress-smart hos Unga forum som gav dem verktyg för att hantera stress, och även ångest. De fick lära sig olika strategier och återhämtningsmetoder.

– Jag fick lära mig att återhämtning är viktig både psykiskt och fysiskt. Stress kommer vi alltid att ha och på kursen blev det lite avdramatiserat, säger Emily Granlund Harris.
– Vi fick också god hjälp av att strukturera vår tid med att göra scheman. Vi ska inte ta bort det som är roligt. För mig är det avslappnade att kolla på serier till exempel. Andningsövningar är också bra, säger Linda Zviedre.

Läs hela artikeln på: Tidningengymnasiet.se