Alve Williamsson har arbetat på LBS Lund sedan 2013, där han undervisar elever i olika former av spelutveckling.  

Jag jobbar på LBS Lund och undervisar i spelutveckling i olika former. Jag undervisar elever från både Spelgrafik och Spelutvecklingsprogrammet. Mina ämnen är för nuvarande: Animation, Digitalt skapande, CAD och Teknik. Ämnena jag undervisar varierar något från år till år och har rört sig från allt mellan programmering till bild och form kurser.

Lärarna blev mina förebilder

Jag har en väldigt bra upplevelse av min egen gymnasiegång, och flera av mina lärare blev till förebilder. Sedan dess har jag hoppats på att kunna få bidra på samma sätt som mina lärare gjorde för mig. När möjligheten till ett lärarjobb sedan dök upp så passade jag på, och jag har trivts bra i min roll som lärare sedan dess.     

God stämning och kollegiala diskussioner utmärker LBS Lund

Det bästa med LBS Lund är kollegorna. Vi är en bra blandning av lärare med olika sätt att arbeta och olika sätt att se på professionen. Det skapar ofta bra kollegiala diskussioner på hög nivå. Stämningen är god mellan oss kollegor och mellan lärare och elever.

Elever som börjar hos oss upplever en stor öppenhet och ett klimat där alla känner sig välkomna. Jag tror att det öppna klimatet skiljer oss från andra gymnasieskolor i Lund.

Skolverkets workshop i tillämpad programmering 

I början av höstterminen (2019) arrangerade Skolverket en workshop i tillämpad programmering som jag höll i tillsammans med två kollegor – Dag Stensson och André Dilles. Workshopen handlade om tillämpad programmering på området spelprogrammering. Deltagarna i workshopen var cirka 30 gymnasielärare från olika skolor med blandade erfarenheter av programmering. Det tog en hel del tid att göra alla förberedelser, men väl på plats flöt allting på fint. Något som slog mig var likheterna mellan att hålla en workshop för 30 gymnasielärare och en lektion med 30 gymnasieelever. Gruppdynamiken blev väldigt snabbt lik den som jag möter i ett vanligt klassrum. Några engagerade deltagare hade gjort alla förberedelser och satt längst fram i salen, andra kom oförberedda och några väntade mest på att det skulle bli rast (och kaffe och kaka). På det hela var det en väldigt trevlig upplevelse och det var kul att möta en annan typ av klass i ett annat sammanhang. Kontentan är väl att det inte är så stor skillnad mellan olika elever, oavsett om gruppen består av barn, tonåringar eller vuxna lärare. 

 Animation som yrke en viktig framtidssatsning

Jag håller i en valbar kurs för eleverna i årskurs tre som heter Animation specialisering. Det brukar vara några elever från den kursgruppen som söker sig vidare till eftergymnasiala utbildningar inom animation. Det skulle vara roligt att driva ett projekt för att få ännu fler elever att satsa på animation som yrke. Det är en växande marknad, framförallt inom animation för spel. Det finns en framtida arbetsmarknad för animatörer och det vore roligt om fler vågade satsa på en framtida karriär inom animation.