Hallå Christian Silver – hur fungerar det att driva en musikstudio parallellt med jobbet som musiklärare på LBS Varberg?

När jag valde att pröva på läraryrket gjorde jag det för att jag behövde en paus från min dåvarande heltidssysselsättning som musikproducent och ägare av Studiomega. De visade sig att jag skulle trivas väldigt bra med att dela med mig av mina kunskaper och erfarenheter som pedagog. Nu är jag inne på mitt tolfte år som lärare i ljud- och musikproduktion och entreprenörskap. Jag är även ansvarig för gymnasiearbetet och handledning av rapportskrivning. Jag driver Studiomega vidare parallellt med mitt jobb som musiklärare, men antalet egna skivproduktioner per år är numera betydligt färre.

Hur skiljer sig LBS från andra skolor i Varberg?

LBS Varberg är framförallt en fräsch mindre skola med hög trivselfaktor som passar elever med ett eget driv och en stor dos kreativitet – vilket jag som lärare stödjer och främjar. Det bästa med min arbetsplats är den goda sammanhållningen oss kollegor emellan och den arbetsglädje vi tillsammans skapar, en glädje som märks och smittar av sig till våra grymma elever.

Berätta om ett nytt arbetssätt som ni testat på din skola

Under min tid som förstelärare så undersökte jag bland annat elevernas upplevelse att genomföra kortare prov digitalt i Messenger. Detta sätt att pröva elevernas kunskap visade sig vara omtyckt av eleverna, då jag som lärare direkt kan återkoppla under tiden testet genomförs. Jag kan exempelvis omformulera en fråga om jag ser att en elev inte svarar, eller be en elev att utveckla ett redan korrekt svar.

Händer det något spännande på LBS Varberg detta läsår?

Just nu driver jag ett intressant projekt med de elever som läser E-sport som inriktning. Eleverna agerar eventarrangörer och planerar en lite större E-sporttävling. Eleverna jag arbetar med i detta projekt läser event som fördjupning, och kurserna vi arbetar i är Entreprenörskap och Musikproduktion. Eleverna kommer att agera teknikansvariga under eventet där de ska vara ljudtekniker samt ljudansvariga för tävlingens webbsända livestream.