LBS logo

LBS Stockholm Södra flyttar till Campus Södermalm 2022

Inför läsårsstart 2022 flyttar vi till Campus Södermalm! Ett nytt och modernt skolcampus med större ytor och bättre studiemiljö för våra befintliga och nya elever. Vi kommer få helt nya klassrum som är anpassade för just oss och våra kreativa utbildningar, större bibliotek, skolcafeteria och egen idrottshall. Vi kommer att flytta in på Campus Södermalm tillsammans med KLARA Södra, IHR och ProCivitas Stockholm

Se videon nedan för att få en sneak peak på lokalerna i 3D: