Språkintroduktion

Språkintroduktionsprogrammet på LBS Mediegymnasiet är din språngbräda till studier på gymnasienivå samt framtida arbetsliv. LBS Mediegymnasiet erbjuder bland det största ämnesutbudet i Göteborg med 12 kurser. Se nedan vilka kurser vi erbjuder.

Du som börjar hos oss på LBS Mediegymnasiet kan räkna med att mötas av lärare med bred kompetens och med ett oerhört engagemang för utbildning och att hjälpa dig nå dina drömmar. På Språkintroduktion har vi extrapersonal som stöttar dig både i och utanför klassrummet. Under din tid hos oss kommer du arbeta ämnesövergripande och i grupper samt individuellt. Detta för att förbereda dig inför nästa steg i din utbildningskarriär. Du får även delta i skolans friluftsdagar och andra gemensamma aktiviteter.

OM ANSÖKAN

SÅ SÖKER DU

Du som är inskriven på en grundskola: sök via Gymnasieantagningen. Kontakta studievägledare på din skola för mer information. Du som inte är inskriven på en grundskola: sök via Göteborgs stads Center för Språkintroduktion som du når på telefon: 031 – 367 10 54.

Kurser du kan välja
Svenska som andraspråk
Engelska
Matematik
Idrott och hälsa
Bild
Biologi
Kemi
Fysik
Geografi
Samhällskunskap
Historia
Religionskunskap
Modersmål
Summa: 0 0 0