Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

LBS logo

Språkintroduktion

Språkintroduktionsprogrammet på LBS Mediegymnasiet är din språngbräda till studier på gymnasienivå samt framtida arbetsliv. LBS Mediegymnasiet erbjuder bland det största ämnesutbudet i Göteborg med 12 kurser. Se nedan vilka kurser vi erbjuder.

Du som börjar hos oss på LBS Mediegymnasiet kan räkna med att mötas av lärare med bred kompetens och med ett oerhört engagemang för utbildning och att hjälpa dig nå dina drömmar. På Språkintroduktion har vi extrapersonal som stöttar dig både i och utanför klassrummet. Under din tid hos oss kommer du arbeta ämnesövergripande och i grupper samt individuellt. Detta för att förbereda dig inför nästa steg i din utbildningskarriär. Du får även delta i skolans friluftsdagar och andra gemensamma aktiviteter.

Vi erbjuder följande ämnen:

 • Svenska som andraspråk
 • Engelska
 • Matematik
 • Idrott och hälsa
 • Bild
 • Biologi
 • Kemi
 • Fysik
 • Geografi
 • Samhällskunskap
 • Historia
 • Religionskunskap
 • Modersmål

OM ANSÖKAN

SÅ SÖKER DU

Du som är inskriven på en grundskola: sök via Gymnasieantagningen. Kontakta studievägledare på din skola för mer information.

För dig som inte är inskriven på en grundskola, sök via Slussen- Göteborgs stads mottagningsenhet för Språkintroduktionsprogrammet, som du når på telefon: 072-855 31 68,