Språkintroduktion

Du som är inskriven på en grundskola: sök via Gymnasieantagningen. Kontakta studievägledare på din skola för mer information. Du som inte är inskriven på en grundskola: sök via Göteborgs stads Center för Språkintroduktion som du når på telefon: 031 – 367 10 54.

Intresseanmälan


OM ANSÖKAN

SÅ SÖKER DU

Du som är inskriven på en grundskola: sök via Gymnasieantagningen. Kontakta studievägledare på din skola för mer information. Du som inte är inskriven på en grundskola: sök via Göteborgs stads Center för Språkintroduktion som du når på telefon: 031 – 367 10 54.

Kurser du kan välja
Svenska som andraspråk
Engelska
Matematik
Idrott och hälsa
Bild
Biologi
Kemi
Fysik
Geografi
Samhällskunskap
Historia
Religionskunskap
Modersmål
Summa: 0 0 0