Som ett kvitto på vårt arbete med att följa upp och utvärdera vår verksamhet för ständig förbättring, fick LBS 2015 ett erkännande från Svenska institutet för Kvalitetsutveckling. Två år senare, tilldelades också en av våra skolor – LBS Halmstad – som enda skola i landet, kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2017 – något vi är mycket stolta över.

Vill du veta mer om hur vi arbetar och våra resultat, får ni gärna ta del av huvudmannens eller skolornas kvalitetsrapporter som finns här på hemsidan. Är du extra nyfiken på vårt kvalitetsarbete är du också välkommen att kontakta LBS Kvalitets- och utvecklingsansvarige Johanna Svedberg på johanna.svedberg@academedia.se