Slutligen har vi också gjort en nyckel för att visa vilken högskolebehörighet som eleven får efter avslutad gymnasieexamen beroende på om eleven gått ett estetiskt eller ett tekniskt program hos oss. Där går det även att följa vilka effekter de individuella valen får för den slutgiltiga behörigheten.

Vi vill tacka dig för det viktiga jobb du gör för alla kommande elever till Sveriges gymnasieskolor.

Fredrik Ogell
Skolchef LBS Kreativa Gymnasiet