LBS logo

DIGITALT ÖPPET HUS

Vi svarar på dina frågor! 💭

Vi hoppas på att få att träffa er på våra öppna hus till våren, men till dess har vi gått all in på den här sidan så vi kan visa upp vår skola digitalt. Det här är ditt Go-To-place för all möjlig information om oss och vad som händer på LBS Lund. Vi körde även ett live öppet hus via Facebook, missade ni det kan ni se filmen i efterhand längre ner på sidan.FÅ KOLL PÅ OSS 👀

Eftersom vi inte kan ta emot er som förväntat på öppet hus vill vi ge er tillgång till digitala resurser. Nedan kan du ladda ner vår katalog, exempel på schema för en dag och även programblad för våra utbildningar. 🤙

Har du frågor om vår skola? Tveka inte att kontakta oss på: lund@lbs.se.

|Programblad – Grafisk design | Programblad – Foto & Film | Programblad – Spelgrafik | Programblad – Musikproduktion | Programblad – Media – beteendeProgramblad – Spelutveckling |

RUNDTUR I SKOLAN!

Från Lunds centralstation tar du dig österut i riktning mot Clemenstorget, du går förbi Stadsbiblioteket, genom Linnéparken, sneddar över Bredgatan och går in på gård nr 10. Endast en fem minuters promenad från centralstationen och du är på vår skola!

Skolan ligger i centrala Lund med ett stort kulturutbud runt hörnet. På gångavstånd från skolan finns bland annat Kulturen, Botaniska trädgården, Domkyrkan och Skissernas museum, vilka inte sällan blir inslag i undervisningen. Runt hörnet finns också Lundagård, en fin park att sitta i och uppleva Lund med dess studentliv!


Live-stream

Missade du vår live-stream på vår Facebook? Vi svarade på frågor och berättade om skolan och hur det är att plugga här i Lund. Missade du detta kan du se den i efterhand här, nu. /Marcus Björk, Rektor

 


Foto & Film

På LBS Foto & Film har vi som mål att du ska få en bred grund som gör dig väl förberedd för vidare studier, nationellt så väl som internationellt, inom foto, film samt andra mediaämnen.

Inom kurserna i fotografisk bild får du utveckla dig inom bildkommunikation, idéutveckling, komposition, färghantering, kamerateknik, ljussättning i studio samt bildhantering och redigering. Det ingår även att lära sig om fotografiets historia för att kunna sätta sina egna bilder i ett större sammanhang. En stor del av kurserna innebär att man analyserar, tolkar och samtalar om sina egna och andras bilder.

Inom kurserna i film får du utveckla din förmåga att berätta med fokus på rörlig bild. Du kommer vara i ständig produktion av alla sorters filmer och berättelser. Du kommer göra allt från galna youtube videos, konstnärliga musikvideos, livfulla och tokiga Vloggar, drabbande dokumentärer och spelfilmer av alla de slag. Vår övertygelse är att det bästa sättet att lära sig göra film är att göra film som man själv skulle vilja se. Detta följt av att man analyserar det man gjort för att kunna ta med sig den kunskapen in i kommande produktioner.


Grafisk design

På LBS Grafisk Design har vi som mål att du ska få en bred grund som gör dig väl förberedd för vidare studier mot bland annat Art Director, formgivare, originalare, illustratör, designer, projektledare samt mot andra närliggande estetiska områden.

Hos oss får du lära dig att kommunicera med bild och/eller text, mot en viss målgrupp. Du kommer jobba med uppgifter av olika karaktär med syfte att ge dig en känsla för vad olika yrkeskategorier inom branschen arbetar med. Vi jobbar till exempel med förpackningsdesign, logotyper, piktogram, bokomslag, illustrationer, banners, magasin, annonser, posters, broschyrer, hemsidor och företags/organisationers grafiska profil. Du får möjlighet att förverkliga dina idéer till en skiss som sedan blir till ett original som kan printas, tryckas eller läggas ut på nätet.

Du kommer få lära dig grunderna i grafisk design som till exempel typografi, typsnitt, layout och färglära. Du kommer även att lära dig och arbeta i programvaror såsom Illustrator, InDesign, Photoshop och Acrobat.


Musikproduktion

På LBS Musikproduktion står musikens “nördiga” egenskaper i fokus. Vi går i detaljnivå in på alla de områden som en modern musikproducent behöver ha koll på, vilket ger en god förberedelse för vidare studier inom musikproduktion. Vårt program är uppbyggt kring tre lika viktiga delar: produktion, arrangering/teori och instrumentfärdighet. Dessa är viktiga att behärska och bemästra för att du ska lyckas skapa dina drömmars musik.

I produktionsdelen arbetar vi i apple-baserade Logic Pro X, där vi t.ex. lär oss att skapa hits, lägga ljud till film och radio och editera inspelningar. Utanför datorn arbetar vi med avancerade tekniker för inspelning med hjälp av vår studio och fina mikrofonpark.


I arrangeringsdelen är toner och ackord i fokus. Vi lär oss t.ex. skapa enkla stråkarrangemang, förstå hur man kan smycka ut ackord och på andra sätt utveckla den egna musiken genom en bredare förståelse kring hur musik i allmänhet är uppbyggd.

I instrumentfärdighetsdelen lär du dig vanliga pop/rockinstrument och hur de används i våra moderna musikgenrer, såsom nutida pop, jazz, folk och rock. Våra elever får enskilda lektioner på valfritt instrument och har därigenom goda möjligheter att utveckla den viktiga förmågan att spela och skapa musik tillsammans med andra. 
 Under din tid hos oss kommer du även att få prova på att arbeta heltid som musikproducent under två veckor per läsår när vi håller i våra profilveckor. Då ges varje elev utmaningen att individuellt skapa musik under handledning av våra lärare


Spelgrafik

På LBS Spelgrafik har vi som mål att ge våra elever en bred kunskap som gör dem väl förbereda för vidare utbildning inom såväl spelgrafik som andra närliggande estetiska områden.

Hos oss får du lära dig såväl det estetiska som det den tekniska kunskapen att göra grafik för spel. Vi lär oss enbart de verktyg som används i branschen, så som Photoshop för 2D grafik och Maya för 3D grafik.

 

 

Under dina tre år här vill vi ge dig möjligheten att specialisera dig och erbjuder därför valbara fördjupningskurser inom 3D, bild samt animation.

De flesta spel utvecklas av grupper av människor med olika kunskaper inom grafik, programmering och ljud. Därför satsar vi på LBS Lund mycket på grupparbete och de utmaningar som kommer med det så som kommunikation, planering och samarbete. Ingenstans blir detta tydligare än under våra profilveckor där spelgrafikselever tillsammans med spelutvecklingseleverna under två veckors tid får utveckla sina idéer till spelbara spel.


Spelutveckling

Vi vill ge bred kunskap och göra dig väl förberedd för vidare utbildning inom såväl spelutveckling som mer traditionella tekniska områden.

Du får lära dig både spelprogrammering i spelmotorer så som Unity, och mer generell programmering i Visual Studio och språket C#. För den intresserade finns även möjligheten att fördjupa sig ytterligare i kursen Tillämpad Programmering, där du får lära sig C++ som används på flera av de större spelföretagen. I början får du lär dig grunderna i programmering genom utveckling av enklare spel, som till exempel textbaserade äventyr, för att sedan gå över till mer komplicerade spel så som plattformsspel.

Många spel erbjuder spelare enorma världar att utforska. I den valbara kursen Level Design får du lära dig skapa dessa världar i spelmotorn Unreal Engine, och hur man kan guida spelaren genom dem.

De flesta spel utvecklas av grupper av människor med olika kunskaper inom programmering, grafik och ljud. Därför satsar vi på LBS Lund mycket på grupparbete och de utmaningar som kommer med det så som kommunikation, planering och samarbete. Ingenstans blir detta tydligare än under våra så kallade profilveckor där spelutvecklingselever tillsammans med spelgrafiker under två veckors tid får utveckla sina idéer till spelbara spel.


Vill du veta mer?

Välj ett eller fler program
När börjar du gymnasiet?

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

När du skickar in en intresseanmälan, anmäler dig till en prova på dag, bokar rådgivning eller studievägledning eller vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser om våra skolor, behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, program och årskurs. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.

 

De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

Skicka dina kontaktuppgifter vidare till de skolor du visat intresse för
Fullgöra våra avtalsenliga och lagenliga förpliktelser
Tillhandahålla dig marknadsföring eller andra meddelanden och påminnelser

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Läs mer om hur vi behandlar cookies här.

 

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

 

Huvudmannen är personuppgiftsansvarig på den skola du går på. De huvudmän som omfattas är: AcadeMedia Eductus AB, AcadeMedia Fria Grundskolor AB, Coaching och utveckling i Sverige AB, Didaktus Skolor AB, Didaktus Utbildningar AB, Drottning Blankas Gymnasieskola AB, EC-Utbildning AB, Framtidsgymnasiet i Göteborg AB, Framtidsgymnasiet i Sverige AB, Framtidsgymnasiet Öst AB, Hagströmska Gymnasiet AB, Hermods AB, Hermods Gymnasium AB, IT Gymnasiet Sverige AB, Klaragymnasium AB, Komptensutvecklingsinstitutet Sverige AB, Ljud & Bildskolan LBS AB, Mikael Elias Gymnasium AB, Movant AB, Nordens Teknikerinstitut AB, NTI-skolan AB, Nya Designgymnasiet i Nacka AB, Plusgymnasiet AB, Plushögskolan AB, Praktiska i Sverige AB, Procivitas Privata Gymnasium AB, Primaskolan AB, Pysslingen Förskolor och Skolor AB, Rytmus AB, Sjölins Gymnasium AB, Sälj- och marknadshögskolan i Sverige AB, TGA Utbildning AB, Utbildningsborgen i Örebro AB, Vittraskolorna AB. Samtliga huvudmän för våra grundskolor och våra vuxenutbildningar har sitt säte på Adolf Fredriks kyrkogata 2, 101 24 Stockholm. Huvudmännen för våra gymnasieskolor har sitt säte på Lilla Bommen 4 A, 411 04 Göteborg.

 

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig, samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras i ett år efter att ansökningsperioden är över för den sökta utbildningen. Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig, baserat på vilka program och skolor du sökt.

 

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. På sidan trygg.academedia.se kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Du hittar hela vår policy här. Vill du komma i kontakt med våra dataskyddsombud gör du det enklast här.