LBS logo

Antagningspoäng LBS Linköping 2020 - meritvärde och betyg

Dina betyg räknas om till ett meritvärde och meritvärdet används för att söka till gymnasiet. Där konkurrerar du med andra som också vill läsa samma program och de som har bäst meritvärden blir antagna till programmet. 

 

Vilket meritvärde krävs för att komma in i år?

Antagningsgränsen är det lägsta meritvärde som du behöver ha för att bli antagen till ett visst gymnasieprogram. Medelpoängen är ett genomsnitt på vilka betyg de som kommit in har. Du får ditt slutgiltiga antagningsbesked via gymnasiestudera.se den första juli, fram tills dess är antagningspoängen preliminära.

 

Preliminära antagningsgränser 2020

På estetiska programmet på LBS Linköping finns fyra fördjupningar inom två nationella inriktningar. Inom inriktningen estetik och media (ESEST) har vi fördjupning inom Foto & Film samt Media –  Beteende. Den preliminära antagningsgränsen för den inriktningen är i år 200 poäng, och medelvärdet bland årets preliminärt sökande är 236,9 poäng. 

 

Inom inriktningen bild och form (ESBIL) finns också två fördjupningar på LBS i Linköping. Det är fördjupningen Grafisk Design, samt fördjupningen Spelgrafik. För att komma in på denna inriktning behövs preliminärt ett meritvärde på 132,5 poäng 2020. Medelvärdet är 211 poäng.

 

På teknikprogrammet finns två inriktningar och två fördjupningar på LBS. Fördjupningen Spelutveckling tillhör inriktningen Design och produktutveckling (TEDES). Om du vill komma in på den utbildningen hösten 2020 behöver du preliminärt ha ett meritvärde som är minst 157,5 poäng och medelvärdet är 217,8 preliminärt i år. 

 

Fördjupningen Systemutveckling tillhör inriktningen Informations- och medieteknik (TEINF). Om du vill komma in på den utbildningen i höst behöver du preliminärt ha ett meritvärde som är minst 157,5 poäng och medelvärdet ligger på 217,8 poäng. 

 

Förra årets poäng (2019)

De preliminära antagningsgränserna är alltså de poängen som de som preliminärt kommer in i år har. Det ligger oftast väldigt nära årets faktiska antagningsgräns eller är exakt samma som den. Förra årets poäng kan också vara en hjälp när du undrar om du kommer bli antagen till din favoritutbildning eller inte. 

 

Förra årets antagningsgräns för estetiska programmet var:

Foto & Film (Estetik och media): 185 poäng, medelpoäng 231,2.

Grafisk Design (Bild och form): 140 poäng, medelpoäng 214,4.

Spelgrafik (Bild och form): 140, medelpoäng 214,4.

 

Förra årets antagningsgräns för teknikprogrammet var:

Spelutveckling (Design och produktutveckling): 202,5, medelpoäng 242,5.

Systemutveckling (Informations- och medieteknik): 202,5, medelpoäng 242,5.

 

Läs om programmen och vad de innebär via länkarna:

Foto & Film

Grafisk Design

Media – Beteende

Spelgrafik

Spelutveckling

Systemutveckling