Har du frågor är du välkommen att kontakta oss direkt, mig Christel som är rektor på skolan eller vår studie- och yrkesvägledare Emma Matsson som kan hjälpa dig med din ansökan.

Kontakta Christel: christel.dahlin@lbs.se

Kontakta Emma: emma.matsson@academedia.se