ELEV FÖR EN DAG

För de elever som vill få en större inblick i hur det är på LBS kan vi erbjuda en prova-på-dag. Här får eleverna vara med i undervisningen och få en känsla för hur det är att studera på LBS. Eleven kommer att få följa med en klass och blir omhändertagen av elever som följer med under dagen. Har du som studie- och yrkesvägledare elever som vill komma och prova på är du välkommen att kontakta oss.

För att eleven ska få ut maximalt av sin dag behöver vi också veta vilken utbildning eleven är intresserad av. På så vis kan vi förlägga prova-på-dagen till den dag klassen har flest karaktärsämnen. Eleven kan själv välja hur länge han/hon vill stanna, från ett par timmar till hela dagen. Självklart får eleven också mat hos oss, så glöm inte meddela om specialkost behövs.

Är du intresserad av att besöka oss maila oss på helsingborg@lbs.se eller ring på telefon 042-21 09 50