OMRÅDESBEHÖRIGHET

XObservera att de flesta utbildningarna inom media, konst, spelutveckling, samhällsvetenskap, beteendevetenskap och musikproduktion inte finns med här då Sveriges högskolor och universitet ännu inte beslutat om vilka behörighetskrav som kommer att gälla för dessa än. Beslut kommer.

MINST BETYGET E                          OMRÅDESBEHÖRIGHET
Historia 1b eller Historia 1a + 1b,  Samhällskunskap 1b Områdesbehörighet A1
Humaniora/Juridik/Teologi
jurist
Matematik 3b eller 3c, Naturkunskap 2 eller Biologi 1+Kemi 1+ Fysik 1, Samhällskunskap 1b Områdesbehörighet A3
Arkitektur/Naturresurser
Agronom, Arkitekt, Landskapsarkitekt
Matematik 3b eller 3c, Samhällskunskap 1b Områdesbehörighet A4
Beteendevetenskap/Ekonomi/Samhällskunskap
Civilekonom
Matematik 2a,b eller c, Samhällskunskap 1b Områdesbehörighet A5 Beteendevetenskap/Ekonomi/
Samhällskunskap
Psykolog, Socionom
Samhällskunskap 1b Områdesbehörighet A6
Undervisning Studie- och yrkesvägledare
Naturkunskap 1b eller Biologi 1+Kemi 1+Fysik 1 Områdesbehörighet A6a
Undervisning
Förskollärare, grundlärare med inriktning fritidshem
Matematik 2 a, b el c, Naturkunskap 1b el Biologi1 + Kemi 1 + Fysik , Samhälls-kunskap 1b Områdesbehörighet A6b
Undervisning Grundlärare med inriktning
förskoleklass åk 1-3 och 4-6
Samhälls-kunskap 1b Områdesbehörighet A6c
Undervisning
Ämneslärare med inriktning åk 7-9
Förutom kravet på ovanstående kurser i områdesbehörighet A6c gäller nedanstående behörighetskurser när du läser till ämneslärare, beroende på vad du vill undervisa i.
A6c – Biologi  Biologi 2, Kemi 1, Matematik 3b el c
A6c – Filosofi, Historia, Juridik & religions-kunskap  Historia 1b
A6c – Fysik och Teknik i gymnasiet  Fysik 2 Matematik 4
A6c – Företags-ekonomi  Matematik 3b eller c
A6c – Geografi och Psykologi  Matematik 2a, b eller c
A6c – Grekiska  Klassisk grekiska- språk och kultur
A6c – Idrott och hälsa  Idrott och hälsa 2, Ma 2a,b el c, Nk 2
A6c – Kemi  Biologi 1, Kemi 2, Matematik 4
A6c – Latin Latin – språk och kultur
A6c – Matematik Matematik 4
A6c – Moderna språk Moderna språk – steg 3
A6c – Modersmål Modersmål 2 el motsvarande
A6c – Naturkunskap och Teknik (åk 7-9) Matematik 3b el c, naturkunskap 2
A6c – Samhällskunskap Matematik 2a,b, c, samhällskunskap 2
A6c – Teckenspråk Svenskt teckenspråk för hörande 3
Fysik 1 (a eller b1), Matematik 2a, b eller c Områdesbehörighet A7
Fysik/Matematik/Teknik Sjöingenjör,
maskintekniker, sjökapten, styrman
Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c Områdesbehörighet A8
Fysik/Matematik/Teknik
Högskoleingenjör, Ortopedingenjör
Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 Områdesbehörighet A9
Fysik/Matematik/Teknik
Civilingenjör, Brandingenjör
Biologi 1, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 Områdesbehörighet A10
Fysik/Matematik/Teknik
Sjukhusfysiker (Civilingenjör)
Biologi 2, Fysik 1a (eller Fysik 1b1+1b2), Kemi 2, Matematik 4 Områdesbehörighet A11
Farmaci/Medicin/Naturresurser/Naturvetenskap/Odontologi/Omsorg/Vård
Agronom, Hortonom, Jägmästare, Landskapsarkitekt, Receptarie
Biologi 2, Fysik 1a (eller Fysik 1b1+1b2), Matematik 3b eller c Områdesbehörighet 12Farmaci/Medicin/Naturresurser/Naturvetenskap/Odontologi/Vård Biomedicinsk analytiker
Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 Områdesbehörighet 13Farmaci/Medicin/Naturresurser/Naturvetenskap/Odontologi/
Omsorg/Vård Apotekare, Läkare, Optiker, Tandläkare, Veterinär
Matematik 2a, b el c, Samhällskunskap 1b, Naturkunskap 2 eller Områdesbehörighet 14
Farmaci/Medicin/Naturresurser/Naturvetenskap/
Odontologi/Omsorg/Vård
Biologi 1+ Kemi 1 + Fysik 1 Arbetsterapeut, audionom, dietist, djursjukvårdare, hippolog, landskapsingenjör, lantmästare, logoped, röntgensjuksköterska, sjuksköterska, skogsmästare, skogtekniker, tandhygienist, tandtekniker, trädgårdsingenjör
Idrott och hälsa 1, Matematik 2a, b el c, Samhällskunskap 1b, Naturkunskap 2 el Biologi 1+ Kemi 1+ Fysik 1 Områdesbehörighet 15
Farmaci/Medicin/Naturresurser/Naturvetenskap/
Odontologi/Omsorg/Vård Sjukgymnast

Ladda ner