KREATIV KOMMUNIKATION BEHÖRIGHETSKRAV

Nuvarande behörighetskrav för utbildningsexempel inom kommunikation, media, spel, musik och arkitekt.
Här kan du som läser i årskurs 2 eller 3 på LBS se vilka olika behörighetskrav som gäller för olika kreativa universitets- och högskoleutbildningar i Sverige.

UTBILDNINGAR OCH BEHÖRIGHETSKRAV

Digitala media – för design av upplevelser och lärande
180 högskolepoäng, Högskolan Väst, Trollhättan
Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap A.

Konstnärligt kandidatprogram i fotografi
180 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Göteborg
Grundläggande behörighet och godkända arbetsprover

Digital bildproduktion
180 högskolepoäng, Blekinge tekniska högskola, Karlshamn
Områdesbehörighet 7:
Matematik B.

Bildjournalistik
180 högskolepoäng, Mittuniversitetet, Sundsvall
Områdesbehörighet 6:
Engelska B och Samhällskunskap A. Godkänt arbetsprov.

Visuell kommunikation
180 högskolepoäng, Malmö högskola, Malmö
Områdesbehörighet 6:
Engelska B och Samhällskunskap A.
Undantag ges för Samhällskunskap A.

Mediedesign, konstnärlig kandidat
180 högskolepoäng, Luleå tekniska universitet, Piteå
Grundläggande behörighet och godkänt arbetsprov

Upplevelseproduktion, kandidat
180 Högskolepoäng, Luleå tekniska universitet, Piteå
Områdesbehörighet 6:
Engelska B, Samhällskunskap A

TV-produktion i nya medier
180 Högskolepoäng, Luleå tekniska universitet, Piteå
Områdesbehörighet 6:
Engelska B, Samhällskunskap A

Journalistik i nya medier
180 Högskolepoäng, Luleå tekniska universitet, Piteå
Områdesbehörighet 6:
Engelska B, Samhällskunskap A

Digital visualisering
120 högskolepoäng, Högskolan i Jönköping, Eksjö
Grundläggande behörighet

Grafisk design och webbutveckling
120 högskolepoäng, Högskolan i Jönköping, Jönköping
Områdesbehörighet 7:
Matematik B och Engelska A

Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram
180 högskolepoäng, Linköpings universitet, Norrköping
Områdesbehörighet 4:
Engelska B, matematik C och samhällskunskap A. Dispens för matematik C för sökande med matematik B.

Grafisk design, kandidatprogram
180 högskolepoäng, Högskolan Dalarna, Falun
Områdesbehörighet 4:
Engelska B, matematik C och samhällskunskap A. För sökande med godkänt betyg i Matematik B beviljas dispens från kravet på Matematik C.

Reklam, grafisk design och visuell kommunikation
180 högskolepoäng, Linnéuniversitetet, Växjö
Områdesbehörighet 6:
Engelska B med undantag från Samhällskunskap samt godkänt arbetsprov

Grafisk Design och Illustration, kandidatprogram
180 högskolepoäng, Konstfack, Stockholm
Grundläggande behörighet samt arbetsprover, skriftlig motivering och intervju

Grafisk design
180 högskolepoäng, Malmö högskola, Malmö
Områdesbehörighet 6:
Engelska B och Samhällskunskap A. Undantag ges för Samhällskunskap A.
För att kunna tillgodogöra sig utbildningen krävs goda kunskaper i verktygen InDesign, Photoshop och Illustrator.

Grafisk design och kommunikation
180 högskolepoäng, Mittuniversitetet, Sundsvall
Områdesbehörighet 6:
Engelska B och samhällskunskap A.

Designprogrammet – inriktning hållbar utveckling
180 högskolepoäng, Linnéuniversitetet Växjö
Områdesbehörighet 6:
Engelska B med undantag från samhällskunskap A. Godkänt arbetsprov.

3D-animation och visualisering
180 högskolepoäng, Högskolan i Väst, Trollhättan
Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap A med lägst betyg G eller motsvarande och godkända behörighetsprov.

Konstnärligt kandidatprogram i design
180 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Göteborg
Grundläggande behörighet och arbetsprover.

Designprogrammet – inriktning produktdesign
180 högskolepoäng, Linnéuniversitetet, Växjö
Områdesbehörighet 6:
Engelska B med undantag från Samhällskunskap A
Godkänt arbetsprov

Medier och kommunikation: Visuell kommunikation och design
180 högskolepoäng, Karlstad universitet, Karlstad
Områdesbehörighet 6:
Engelska B och samhällskunskap A

Ladda ner