ARKITEKT BEHÖRIGHETSKRAV

Nuvarande behörighetskrav för utbildningsexempel inom arkitektur.
Här kan du som läser i årskurs 2 eller 3 på LBS se vilka olika behörighetskrav som gäller för olika arkiteturinriktade universitets- och högskoleutbildningar i Sverige.

UTBILDNINGAR OCH BEHÖRIGHETSKRAV

Arkitektur
300 högskolepoäng, Kungliga tekniska Högskolan, Stockholm
Områdesbehörighet 3:
Samhällskunskap A, Matematik C och Fysik A + Kemi A
Naturkunskap B kan ersätta Fysik A, Kemi A

Arkitekturutbildning
300 högskolepoäng, Lunds universitet, Lund
Områdesbehörighet 3:
Samhällskunskap A, Matematik C och Fysik A + Kemi A
Naturkunskap B kan ersätta Fysik A och Kemi A

Arkitektur
300 högskolepoäng, Chalmers Tekniska högskola, Göteborg
Områdesbehörighet 3:
Samhällskunskap A, Matematik C, Fysik A, Kemi A
Naturkunskap B kan ersätta Fysik A och Kemi A

Arkitektprogrammet
300 högskolepoäng, Umeå universitet, Umeå
Områdesbehörighet 3:
Samhällskunskap A, Matematik C, Fysik A, Kemi A
Naturkunskap B kan ersätta Fysik A och Kemi A

Gy 11-behörighet för arkitektutbildningarna:
Områdesbehörighet A3:
(Ma 3b, Sh 1b, Nk 2 (Bi1+Ke1+Fy1 kan ersätta Nk 2))

Arkitektur och Teknik, Arkitektur och teknik 300 hp (civilingenjör/arkitekt
300 högskolepoäng, Chalmers Tekniska högskola, Göteborg
Områdesbehörighet 9:
Fysik B, Kemi A, Matematik E, Samhällskunskap A

Civilingenjör Arkitektur
300 högskolepoäng, Luleå Tekniska universitet, Luleå
Områdesbehörighet 9:
Fysik B, Kemi A, Matematik E

Gy 11-behörighet:
Områdesbehörighet A9:
Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4

Byggingenjör hållbart utvecklande
180 högskolepoäng, Mittuniversitetet, Östersund
Områdesbehörighet 8:
Fysik B, Kemi A och Matematik D

Byggnadsingenjör inriktning arkitektur och miljö
180 högskolepoäng, Högskolan i Gävle, Gävle
Områdesbehörighet 8:
Fysik B, Kemi A och Matematik D

Byggnadsingenjörprogrammet
180 högskolepoäng, Mälardalens högskola, Västerås
Områdesbehörighet 8:
Fysik B, Kemi A och Matematik D

Gy 11-behörighet
Områdesbehörighet A8:
Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c

Landskapsarkitekt
300 högskolepoäng, Sveriges Lantbrukaruniversitet, Alnarp eller Uppsala
Områdesbehörighet 3:
Matematik C, Samhällskunskap A, Naturkunskap B (alternativt Fysik A + Kemi A + Biologi A)

Gy 11-behörighet:
Områdesbehörighet A3:
Matematik 3b, Samhällskunskap 1b, Naturkunskap 2

Ladda ner