SYV

Som studie- och yrkesvägledare är du kanske den viktigaste personen för blivande gymnasieelever. Du besitter en unik kunskap som kräver både bredd och djup. För att hjälpa dig med din komplexa och ibland närmast nog omöjliga uppgift att vara “den som vet allt” har vi ett avsnitt för er på vår hemsida som syftar till att tydligt sätt ge dig information om våra utbildningar, behörighet och meritpoäng.

Poängplanerna visar vilka kurser vi har på respektive program, vilken nationell inriktning det handlar om och i vilken årskurs kurserna går. Utöver detta finner du också korta beskrivningar om programmen och vad de innehåller.

Slutligen har vi också gjort en nyckel för att visa vilken högskolebehörighet som eleven får efter avslutad gymnasieexamen beroende på om eleven gått ett estetiskt eller ett tekniskt program hos oss. Där går det även att följa vilka effekter de individuella valen får för den slutgiltiga behörigheten.

Vi vill tacka dig för det viktiga jobb du gör för alla kommande elever  till Sveriges gymnasieskolor.

Lotta Krus
Verksamhetschef LBS Kreativa Gymnasiet

Ladda ner