OM LBS

LBS VÄNDER SIG TILL DIG SOM ÄR INTRESSERAD AV KREATIVA UTBILDNINGAR OCH SOM VILL HA HÖGSKOLEBEHÖRIGHET EFTER GYMNASIET.

VÅR VISION
LBS vision är att erbjuda de mest attraktiva utbildningarna inom kreativa områden. Utbildningarna ska ge dig kunskap och färdigheter som överträffar både dina egna och andras förväntningar. Vår verksamhet ska underlätta för dig att, här och nu, se en tydlig koppling mellan utbildningen och livet efteråt. Våra utbildningar ska tydligt bidra till att utveckla dig till en stark, kreativ och företagsam person.

LBS har fokus på att varje elev ska kunna nå sin fulla potential och prestera resultat som ger många valmöjligheter för vidare studier. För det krävs kunskaper, självförtroende och en trygg och trivsam skolmiljö. Men det krävs också motivation. På LBS erbjuder vi skarpa utbildningar inom estetiska och tekniska områden där du förutom den traditionella undervisningen av skickliga lärare, även får skapa och uttrycka dig inom områden som intresserar dig lite extra. Det ger skolor med en speciell samhörighet, dynamik och kreativitet men även engagerade lärare och självständiga elever.

LBS UTBILDNINGAR
LBS erbjuder utbildningar inom områdena spelgrafik och spelutveckling, systemutveckling, musikproduktion, media och arkitektur. LBS vision är att erbjuda de mest attraktiva utbildningarna inom kreativa områden. Utbildningarna ska ge dig kunskap och färdigheter som överträffar både dina egna och andras förväntningar. Vår verksamhet ska underlätta för dig att, här och nu, se en tydlig koppling mellan utbildningen och livet efteråt. Våra utbildningar ska tydligt bidra till att utveckla dig till en stark, kreativ och företagsam person.

VÅR SYN PÅ UTBILDNING
Vi lägger stor vikt vid att sätta alla våra utbildningar i ett sammanhang. Det är viktigt att kunskapen du får idag har ett tydligt samband med hur den ska användas i framtiden. På LBS är vi övertygade om att du i framtiden kommer att ha stor nytta av ett gott självförtroende, en kreativ och kommunikativ kompetens och att du behöver en förmåga att samverka med andra för att nå både dina egna som större gemensamma mål. Under din utbildning får du därför möjlighet att utveckla dina kunskaper inom dessa områden, skaffa dig erfarenheter av att samarbeta i kreativa processer och därigenom stärka ditt självförtroende. Du ska helt enkelt få bästa möjliga förutsättningar att kunna påverka din egen framtid.

VÅRA SKOLOR
Idag finns LBS på 16 platser i landet. LBS ingår i AcadeMedia – Sveriges största utbildningsföretag. Det ger oss den trygghet och stabilitet som behövs för att kunna erbjuda utbildningar av hög kvalitet. LBS är en friskola och vi kontrolleras och godkänns av Skolinspektionen. Det är ytterligare en garanti för att vi håller den standard och kvalitet som krävs.

NÄRA TILL ALLT
Våra skolor ligger så att du enkelt kan ta dig dit. Många kan du komma till med buss, tåg, cykel eller till fots. Du har naturligtvis rätt till busskort enligt nationella föreskrifter, beroende på hur långt du har till skolan. På LBS har du alltid nära till lärare och skolledning. Vi tycker att det är viktigt att du som elev är delaktig och elevinflytande är en naturlig del av LBS vardag. Här finns elevgrupper som arbetar med områden inom allt från miljö till likabehandling. Lärarna på skolorna uppmuntrar elevinitiativen och det är inte ovanligt att de anordnar både kvällsaktiviteter och övernattningar. Om du behöver extra hjälp och stöd i skolan finns ett elevhälsoteam med skolsköterska, kurator och specialpedagog. När du vill ha vägledning kan du alltid vända dig till skolans studie- och yrkesvägledare.

KOSTNADSFRI UTBILDNING OCH GARANTERAD TILLGÅNG TILL TEKNIK OCH DATORER.
I Sverige är det gratis att få en bra gymnasieutbildning. Men du behöver också material för att kunna bedriva framgångsrika studier. På LBS ingår allt detta kostnadsfritt. Dessutom får alla elever tillgång till datorer under studietiden. De flesta av våra skolor delar ut personliga bärbara datorer, medan några har lånedatorer blandat med kraftfulla stationära. Vi använder oss av ny och modern teknik. Under utbildningen får du tillgång till vår webbaserade kommunikationsplattform. Där har du koll på uppgifter, schema och närvaro. Vi ordnar också speciella studiehjälpmedel om du till exempel har läs- eller skrivsvårigheter.