Linda, 26, från Ängelholm flyttade till Halmstad för att plugga till lärare. Nu är hon en nyexad lärare med stort fokus på kreativitet i undervisningen.

– Jag har alltid vetat att jag vill jobba med människor och jag tycker det är jätteroligt stötta eleverna under deras utvecklande år på gymnasiet, berättar hon. 

Under gymnasiet gick Linda själv på samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning idrott och människor. Men på LBS kommer hon att undervisa i svenska.

– Svenskämnet är så viktigt i det kommande yrkes- och arbetslivet. Det är viktigt att kunna uttrycka sig muntligt och skriftligt, berättar hon.

Linda var intresserad av att jobba på LBS för att ha möjligheten att förena svenskämnet med det kreativa.

– Med svenskämnet kan man kan få in det kreativa i undervisningen, och det är ju något som LBS är som jag älskar. Sedan gillar jag att det är en liten skola – vilket gör att man får en annan kontakt med eleverna och annan personal, berättar hon.

Vad är det bästa med att vara lärare?

– Det bästa är att träffa eleverna och att vara del i deras utveckling. Att hjälpa dem att utvecklas. Jag brinner för att undervisa också! 

Linda vill skapa ett bra klimat för att eleverna på LBS ska ha möjlighet att framföra sina åsikter, tankar och idéer.

– Jag kommer stötta eleverna med att våga ta plats. Få dem att känna sig bekväma med att framföra sina åsikter, tankar och idéer. De flesta tycker det är jobbigt att prata inför andra, men jag som lärare kan bygga ett klimat för att eleverna ska känna sig bekväma, berättar hon.

Något udda som folk inte gissar om dig?

– Jag stickar ibland, lite halsdukar och grytunderlägg.  

Sist men inte minst – vad vill du säga till eleverna?

– Jag vill först och främst säga att skola är en plats för utveckling. Skolan ska vara en plats där man ska våga testa och inte vara rädd för att misslyckas. Jag kommer finnas som stöd och bidra till motivation. Det ska inte alltid vara prestation utan träning, och att man utvecklas tillsammans. Det viktigaste är att man vågar testa.