Studieteknik, språkhistoria och argumenterande tal

Alla har vi våra egna sätt att studera på, men ibland behövs det introduceras nya sätt att jobba med läsförståelse. Just nu jobbar våra ettor och några av tvåorna med bland annat studieteknik på lite olika sätt, samt med att fräscha upp minnet av hur man kritiserar källor.
Treorna fördjupar sina kunskaper kring svensk språkhistoria genom att ställa sig frågor om hur språket har och kan komma att utvecklas eller att jämföra Romeo och Julia med Game of Thrones.
I engelska 7 ska det hållas tal för hela slanten. Det är dags att övertyga andra om det ämne man har valt oavsett om man är för eller emot. Några har valt att argumentera emot andras tal och några känner sig benägna att kritisera det som är fel med samhället.