LBS logo

Meritvärde för LBS Halmstad 2020

Om du nu står inför ditt gymnasieval kanske du undrar vilka betyg som behövs för att komma in? Eller har du redan sökt och undrar om du kommer att bli antagen? Här beskriver vi vilka meritvärden som behövs för att komma in på LBS i Halmstad 2020.

 

Preliminära medelpoäng och antagningspoäng på programmen

LBS Halmstad har två program Estetiska programmet och Teknikprogrammet, inom vilka det finns många fördjupningar. Här kan du hitta meritvärden som gäller för respektive inriktning och fördjupning. 

 

Estetiska programmet

På det estetiska programmet erbjuds 5 fördjupningar. Här är de preliminära antagningspoängen och medelpoängen för de inriktningarna:

 

Fördjupningarna Spelgrafik och Grafisk design är anpassningar inom inriktningen bild och form(ESBIL). De har en preliminär medelpoäng på 208. Den preliminära antagningsgränsen ligger på 140 poäng i år. 

 

De 3 fördjupningarna E-sport, Foto & film och Media – Beteende är anpassningar inom inriktningen estetik och media (ESEST) och de har en gemensam preliminär medelpoäng på 209.3 och en preliminär antagningsgräns på 165 poäng.

 

Teknikprogrammet 

På teknikprogrammet erbjuds det 3 fördjupningar: Arkitektur & samhällsbyggande, Systemutveckling och Spelutveckling. Arkitektur & samhällsbyggande är en fördjupning inom inriktningen samhällsbyggande och miljö (TESAM), Systemutveckling är en fördjupning inom informations- och medieteknik (TEINF) och Spelutveckling är en fördjupning inom inriktningen design och produktutveckling (TEDES). Dessa inriktningar har i år en preliminär medelpoäng på 236.6 poäng. Den preliminära antagningsgränsen är på 140 poäng.

 

Tidigare medelpoäng och antagningspoäng

Estetiska programmet med fördjupningarna Spelgrafik och Grafisk Design hade år 2019 en medelpoäng på 205.2 och en antagningsgräns på 132.5 poäng.

 

Fördjupningen E-sport hade en medelpoäng på 192.7 och en antagningsgräns på 155 poäng.

 

För teknikprogrammet var medelpoängen förra året 226.1 och antagningsgränsen 170 poäng.

 

Hur beräknas ditt meritvärde?

För att räkna ut ditt meritvärde behöver du plussa ihop dina bästa 16 betyg från grundskolan (eller 17 om du läst moderna språk). Varje betyg ger olika poäng. De är:

 

  • A är 20 poäng
  • B är 17,5 poäng
  • C är 15 poäng
  • D är 12,5 poäng
  • E är 10 poäng
  • F är 0 poäng.