LBS logo

Här flödar kreativitet och visioner

Skolan finns i kreativa och anrika lokaler centralt mellan Brunnsparken och Domkyrkan. Hos oss får du hänga med proffsiga och engagerade lärare som alla gör sitt bästa för att du ska nå dina mål och drömmar. Vi tror att du skulle trivas och hoppas att även du vill bli LBS:are och plugga på något av de spännande, högskoleförberedande program vi erbjuder.

Elevhälsan

LBS Mediegymnasiet är en mindre och personlig skola, där elevhälsan har hög prioritet. I LBS Mediegymnasiets elevhälsoteam finns en bred, tvärprofessionell kompetens och lång erfarenhet av arbete inom gymnasieskolans värld. Inom elevhälsoteamet arbetar specialpedagog, skolsköterska, skolkurator och rektor. I teamet finns också skolläkare och skolpsykolog.

Vi strävar efter att vara tillgängliga för våra elever, och därför är våra dörrar oftast öppna för den som önskar få kontakt med oss. Vår ambition är att ha ett nära samarbete, såväl inom teamet som med lärare, studie- och yrkesvägledare, vårdnadshavare och elevernas övriga nätverk.

Då hälsa och lärande går hand i hand vill vi arbeta förebyggande och hälsofrämjande, och har återkommande teman som vi arbetar kring varje läsår, såsom t ex beroende och psykisk ohälsa. Vi vill även bidra till ett tryggare, mer inkluderande skolklimat där alla elever känner att de kan vara sig själva och där de alltid har någon att vända sig till.

 

Antal elever på skolan

450

FN-skola

Som FN-skola har vi ett extra stort fokus på internationella frågor: mänskliga rättigheter, internationella konflikter och migration är frågor där vi har extra hög kompetens och satsar lite extra.

Det helt klart största vi gör som FN-skola är vårt FN-rollspel. Rollspelet återkommer varje år och flera samhällsklasser från både tvåan och trean engagerar sig i en för året aktuell fråga kopplad till FN. 

Ett exempel på en fråga som har diskuterats i rollspelet är hur FN kan arbeta för att hantera den allt mer kritiska klimatfrågan. Under rollspelet diskuterades både frågan om hur de satta temperaturmålen ska nås, men också hur världen ska agera för att minimera skador från redan befintliga klimatkriser. 

Under några veckor fick eleverna förbereda sig i sina delegationer. Målet var tydligt: Hur ska vi som representanter för vårt land se till att beslutet som fattas i slutet av rollspelet bli så bra som möjligt?

Förutom rollspelet så genomsyras undervisningen i allmänhet av ett internationellt fokus, där exempelvis de globala målen och mänskliga rättigheter är återkommande teman.

Dessutom finns en elevstyrd FN-föreningen på skolan som arrangerar olika FN-aktiviteter i skolans lokaler under året.

Vår vision på LBS Mediegymnasiet

På LBS Mediegymnasiet arbetar vi utifrån synsättet att elever som mår bra, trivs och behandlar varandra väl har lättare att finna den motivation som krävs för ett positivt lärande och god kunskapsutveckling. I vår undervisning förbereder vi våra elever för framtida studier och arbetsliv. Vi tror på en nära kontakt mellan skola och samhälle och genom att arbeta ämnesintegrerat vill vi skapa samband mellan utbildning och omvärld. Vi vill vägleda våra elever till att bli nyfikna, kreativa och trygga samhällsmedborgare.