LBS Mediegymnasiet arrangerade för andra året FN-rollspel, tidigare i år. Som FN-skola väver vi in FN i flera olika kurser, och det helt klart största vi gör på skolan är rollspelet. Rollspelet återkommer varje år och flera samhällsklasser från både tvåan och trean engagerar sig i en för året aktuell fråga kopplad till FN.

FN-rollspel 2019

Årets rollspel handlade om hur FN kan arbeta för att hantera den allt mer kritiska klimatfrågan. Under rollspelet diskuterades både frågan om hur de satta temperaturmålen ska nås, men också hur världen ska agera för att minimera skador från redan befintliga klimatkriser.

Under några veckor fick eleverna förbereda sig i sina delegationer. Målet var tydligt: Hur ska vi som representanter för vårt land se till att beslutet som fattas i slutet av rollspelet bli så bra som möjligt?