LBS logo

Meritvärde för LBS Mediegymnasiet 2020

Här finns alla meritvärden och preliminära antagningspoäng som krävs för att komma in på våra program, samt vilka poäng som krävdes förra året.

 

Preliminära medelpoäng 2020 för LBS Mediegymnasiet i Göteborg

Estetiska programmet

På det estetiska programmet på Mediegymnasiet i Göteborg erbjuds tre fördjupningar inom inriktningen Estetik och Media (ESEST): Film- och Tv-produktion, Fotografisk bild och Grafisk design. I år har det estetiska programmet (alla fördjupningar inkludernade) en preliminär medelpoäng på 224.93. Meritpoängen kan förändras från år till år beroende på hur många som söker och vilka betyg de har.  

 

Samhällsvetenskapsprogrammet 

Inriktningarna Beteendevetenskap (SAMBET) och Medier, samhälle och kommunikation (inriktningen Medier, information och kommunikation SAMMED) är de profiler som erbjuds på samhällsprogrammet. År 2020 är medelpoängen 226.19 poäng. 

 

Tidigare medelpoäng och antagningspoäng

Förra året hade det Estetiska programmet på LBS en medelpoäng på 229.75 och en antagningsgräns på 175 poäng. För det Samhällsvetenskapsprogrammet var medelpoängen 233 och antagningsgränsen var på 192.5 poäng.

 

Vad får man meritpoäng för?

Det är lätt att blanda ihop meritvärde och meritpoäng. Meritvärde är det sammanlagda värdet från dina betyg i grundskolan. Meritpoäng är något du använder när du söker till eftergymnasiala studier. Du kan få meritpoäng att lägga på ditt snittbetyg från gymnasiet genom att ha läst vissa kurser som moderna språk (spanska, franska osv), engelska 7 eller matematik 2-5 till exempel. De är kurser som anses vara extra meriterande att ha läst beroende på vad du söker på högskolan eller universitetet. Du kan läsa mer på Antagning.se om meritpoäng på gymnasiet.