TEKNIKPROGRAMMET -LBS ARKITEKTUR & SAMHÄLLSBYGGANDE

Är du intresserad av arkitektur, teknik, samhällsbyggande och hållbar utveckling? Är du nyfiken på hur en stad fungerar och hur man bygger för framtiden? Känner du att samhällsfrågor och den tekniska utvecklingen måste hänga ihop? På LBS Samhällsbyggnad och arkitektur läser du teknikprogrammet med inriktning samhällsbyggande och miljö, vilket ger en bra grund för dig som vill vara med och skapa framtidens samhälle.

LBS Arkitektur och samhällsbyggnad är en högskoleförberedande utbildning för dig som vill läsa vidare exempelvis till ingenjör, arkitekt, stadsplanerare, eller varför inte statsvetare? Utöver det vanliga teknikprogrammet läser du kurser inom samhällskunskap, hållbar utveckling och biologi som breddar din utbildning. Vill du göra utbildningen än mer komplett väljer du till en extra kurs i matematik och fysik inom ramen för ditt individuella val, vilket gör dig behörig till civilingenjörsutbildningar.

LBS Arkitektur och samhällsbyggnad är utbildningen där du lär dig skapa arkitektur från grunden. Här får du lära dig arkitektur- och samhällsbyggnadshistoria, både ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Du får förståelse för hur den omgivande miljön och platsens förutsättningar påverkar planeringen av byggnader. Utbildningen ger dig också förståelse för vilka förutsättningar som ligger till grund för ett hållbart samhälle.

Utöver den estetiska och miljömässiga delen av arkitektur och samhällsbyggande får du också lära dig mer om ekonomiska och politiska perspektiv och hur de påverkar framtidens samhälle. Utbildningen avslutas med en designkurs där du själv väljer inriktning inför kommande studier.

Sökkod: TESAM

Kika gärna i utbildingskatalogen 2017-2018

Ladda ner