LBS logo

Antagningspoäng och meritvärde för LBS Borås 2020

Nu när du står inför ditt gymnasieval kanske du undrar om du kommer att bli antagen? Här beskriver vi vilka meritvärden som behövs för att komma in på LBS i Borås 2020. Meritvärdet är olika varje år så därför kan du också bli antagen om du har ett lägre meritvärde.

 

Årets preliminära medelpoäng och antagningsgräns på programmen 2020

LBS i Borås har två program: det Estetiska programmet och Teknikprogrammet, och inom programmen finns flera inriktningar och fördjupningar. Här kan du hitta det meritvärde som gäller för respektive program och inriktning. 

 

Estetiska programmet

Det estetiska programmet erbjuder 6 olika fördjupningar. Här är antagningspoängen och medelpoängen för de inriktningarna

 

De 5 fördjupningarna E-sport, Spelgrafik, Grafisk design, Foto & film och Media – Beteende har en gemensam preliminär medelpoäng på 200 poäng. E-sport, Foto & film samt Media- Beteende är fördjupningar inom inriktningen estetik och media (ESEST). Spelgrafik och Grafisk Design är fördjupningar inom inriktningen bild och form (ESBIL). För fördjupningen Musikproduktion inom inriktningen musik (ESMUS) är medelpoängen lite högre och ligger på 227 poäng. 

 

Fördjupningarna Spelgrafik och Grafisk Design har en gemensam preliminär antagningsgräns som i år ligger på 130 poäng. Vad gäller E-sport och Foto & Film är årets antagningsgräns 137,5 poäng. Inriktningen Musikproduktion har en preliminär antagningsgräns på 177,5 poäng för i år. 

 

Teknikprogrammet 

Det finns 2 fördjupningar på Teknikprogrammet: Spelutveckling och Systemutveckling. Spelutveckling är en fördjupning inom inriktningen design och produktutveckling (TEDES) och Systemutveckling är en fördjupning inom informations- och medieteknik (TEINF). De har i år en gemensam preliminär medelpoäng på 219 poäng. För i år ligger den preliminära antagningspoängen på 172,5 poäng.

 

Förra årets meritvärden

På fördjupningarna Spelgrafik och Grafisk design var medelpoängen 210 poäng det föregående året (2019). E-sport och Foto & film hade då en gemensam medelpoäng på 213 poäng. För fördjupningen Musikproduktion var medelpoängen 225 poäng. 

 

Antagningsgränsen för fördjupningarna Spelgrafik och Grafisk design var på 137,5 poäng förra året. För E-sport och Foto & film var antagningsgränsen 135 poäng. Antagningsgränsen för musikproduktion var då 120 poäng. 

 

Teknikprogrammet (båda fördjupningarna inkluderande) hade förra året en medelpoäng på 226 och en antagningsgräns 167,5 poäng.

 

Vad är jämförelsetal?

När du söker till gymnasiet söker du med ditt meritvärde från grundskolan. Om du ska söka till högskola eller universitet efter gymnasiet använder du istället något som kallas för jämförelsetal.

 

Jämförelsetalet är en siffra som räknas ut på summan av alla kurser från gymnasiet från alla dina tre år (kursen Gymnasiearbete räknas dock inte med) delat med antalet kurser. Det är alltså ett genomsnittsbetyg från gymnasiet. Som högst kan man uppnå 20.0. Ovanpå ditt jämförelsetal kan du få lägga till meritpoäng och då kan du som högst uppnå 22,5. Det beror på vad du vill läsa efter gymnasiet.