• Skolstart HT 2018
  • Öppet hus HT 2018
Öppet hus läsåret 2018/19Lördag 20 okt. 12-14 Onsdag 28 nov. 18-20 Onsdag 12 dec. 12-14 Lördag 2 feb.12-14 Ons 24 apr. 18-20
Elev för en dagKontakta oss så hittar vi en tid som passar.Tel: 033 17 03 40 | Mejl: boras@lbs.se

Välkommen till LBS Borås!

Det som är unikt med vår skola är att alla får vara som de är! Är du ny på skolan så lär du känna alla på nolltid. Vi har fantastiska och inspirerande lärare som får skolan att bli en höjdpunkt. Vi har en kamratlig känsla med nära till lärarna om du har frågor eller bara vill prata.

Hälsningar eleverna på LBS Borås


Kvalitetsrapport

Här hittar du den senaste kvalitetsrapporten från LBS Borås.

Projekt Lars Tunbjörk

02_LandetUtomSig_plattad

Med utgångspunkt i hans konstnärliga blick.

Under våren 2018 har Åk-1 klassen i Kreativ Kommunikation i Borås fått den stora äran och möjligheten att delta i ett mycket spännande projekt. Här nedanför hittar du information om projektet. Varför det startade och vilken tanken bakom det hela är.

 Bakgrund

Lars Tunbjörk (1956 – 2015) är vår tids störste fotografiska skildrare av det svenska folkhemmets förändring från 1980-talet och framåt. Mest känd är han för bildserien “Landet utom sig” (1993), där han skildrade svenska mellanstora städer, konsumtion och semesterliv. Bilderna gav en ny bild av Sverige men de var också en förnyelse av det fotografiska bildspråket som fick stor uppmärksamhet internationellt.

Lars Tunbjörk är både född och uppvuxen i Borås samt startade sin fotografiska bana här. Det var här han hittade inspiration till sin beskrivning av det nya Sverige. Att förankra Lars Tunbjörks arbete i Borås är naturligt då den bildvärld han rör sig i är välgrundad i staden.

2016 etablerades en stiftelse, Lars Tunbjörks Stiftelse, vilken har i uppgift att bevara Lars Tunbjörks fotografiska arv men också att göra bilderna tillgängliga så att de på olika sätt lever vidare och kommer till användning.  I oktober 2017 öppnade Lars Tunbjörk projektrum på Borås Konstmuseum där besökaren på digitala plattformar kan ta del av resultatet av det växande arkivarbetet och fördjupa sig i Tunbjörks produktion. Parallellt löper en nyproducerad vandringsutställning. Den visar en serie bilder om modeindustrin, som Tunbjörk tog i Paris, och som belönades med World Press Photo Award 2005. De är tidigare inte visade i Sverige.

Tore G Wärenstams Stiftelse, Wilhelm & Martina Lundgrens Understödsfond, Stiftelsen Längmanska kulturfonden, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och Borås Stad stödjer Lars Tunbjörks Stiftelse i arbetet med att bevara det fotografiska arvet medan det pedagogiska projektet finansieras med medel från Svenska Postkodstiftelsen.

 

Pedagogiskt projekt

Utgångspunkten i det pedagogiska projektet är att träna och medvetandegöra sitt seende, att se med nya ögon och uppmärksamma det som inte är uppenbart. Detta i en tid där bilden är det kanske viktigaste kommunikationsmedlet.

Vi vill öka kunskapen om att tolka, analysera och reflektera över bilder. Tunbjörks rika bildvärld ger unika perspektiv på vår samtid och tillvaro, en förståelse för att vara människa och dess livsvillkor. Bilderna väcker diskussioner om exempelvis politiska, sociala och allmänmänskliga frågor såväl i Sverige som utanför landets gränser. De bryter mot inarbetade konventioner och visar upp ett nytt sätt att se och uttrycka sig. Vi vill att deltagarna ska inspireras av bilderna för sitt eget skapande och träna sig i att se och uttrycka sig i bild.

Projektet syftar inte till att ta bilder som Tunbjörk, utan vill uppmuntra till att deltagaren ska se och tolka tillvaron med egna ögon, samt kritiskt granska och att bli mer observant i sina betraktelser av andras bilder. I projektet är det bara fantasin som sätter gränser!

Även om själva processen är det väsentliga i detta projekt kommer stor vikt att läggas på presentation av ett urval av deltagarnas bilder. Resultatet kommer att utgöras av en utställning i Borås under hösten 2018.