LBS E-SPORT I SAMARBETE MED HEATON

Nu är det äntligen klart! Hösten 2017 drar vi igång vår stora satsning på e-sport med högsta tänkbara ambitionsnivå, att LBS ska bli den ledande talangfabriken inom svensk e-sport.

E-sport växer stort över hela världen och attraherar alltfler utövare, åskådare och därmed också sponsorer och prispengar. Sporten ställer stora krav på utövarens mentala och fysiska egenskaper, i likhet med många andra idrotter. E-sport utövas både individuellt och i lag.

I en första fas kommer fem av våra skolor att erbjuda utbildningar inom e-sport. De aktuella skolorna är Varberg, Trollhättan, Kristianstad, Halmstad och Nyköping. De elever som väljer att läsa på nämnda skolor – oavsett programval – erbjuds under det första läsåret att bekanta sig med sporten genom föreläsningar, workshops och riktade idrottslektioner.

Inför årskurs två ansöker de elever som önskar fortsätta sin satsning på e-sport till en e-sportprofil med ett begränsat antal platser på respektive skola.


 

Frågor och svar

Hur ser LBS på e-sport?

  • LBS ska vara Sveriges bästa talangfabrik inom e-sport.
  • E-sport på LBS symboliserar sunt utövande, schyssta värderingar och engagemang.
  • Utövande av e-sport kräver koncentration, uthållighet, god fysisk och psykisk kondition samt laganda – det tränar vi på LBS

På vilka skolor kan man välja e-sport ht-17?

På LBS i Trollhättan, Nyköping, Varberg, Halmstad och Kristianstad. 

Hur söker man?

Du söker till valfritt program på din LBS-skola. När du är antagen till skolan kommer du under ditt första år att få möjlighet att ansöka till e-sportprofilen inför åk 2.

E-sportprofilen kommer att ha ett begränsat antal platser och urval sker genom ansökningsbrev och intervjuer. För att bli antagen till profilen måsta du ha godkänt betyg i alla kurser från åk 1 och ha en sund och hög ambition med ditt e-sportande.

Hur ser första året ut?

Under årskurs 1 anordnar skolan workshops, föreläsningar och projekt med e-sport som tema för alla som är intresserade, oavsett om man söker profilen eller inte.

Vad innebär e-sportprofilen?

E-sport på LBS innebär att du förutom själva e-sportutförandet har fyspass, mental träning, kost och hälsa, strategi, taktik, etik, ergonomi samt lagarbete.

Detta utgör innehållet i fyra olika kurser (400 poäng) fördelat på åk 2 och 3. Av dessa poäng är 200 individuellt val och 200 utökat program. Ett utökat program innebär att du läser fler kurser än vad som normalt ingår i en gymnasieutbildning, vilket kräver mer av dig som elev. Du kommer alltså att läsa 2700 p i din utbildning, mot normalt 2500 p.

Vilka kurser ingår i profilen?

  • Idrott specialisering 1 och 2
  • Träningslära 1 och 2

Hur ser åk 2 och 3 ut?

Under fyra-fem timmar varje vecka, i anslutning till ditt ordinarie schema, tränar du e-sport enligt ovan beskrivning. Idrottslärare och e-sportcoach kommer att undervisa och coacha dig i din träning.

Finns träningslokaler?

Alla skolor kommer att ha träningslokaler utrustade med datorer och stolar som lämpar sig för e-sport. Tangentbord och mus eller spelkonsol kommer att vara din personliga utrustning.

Hur många platser kommer att finnas?

Varje skola kommer att ha ca 6-10 platser för e-sportprofilen i åk 2-3.

Vad är Code of Conduct?

Tolv svenska e-sportorganisationer har tillsammans arbetat fram Svensk e-sports Code of Conduct. Den innehåller etiska regler för e-sportarrangemang på alla nivåer, för såväl spelare som arrangörer. Dessutom får du konkreta tips på vad du kan göra för att skapa en bättre miljö inom e-sporten. LBS stöttar detta initiativ och Code of Conduct utgör en självklar grund i e-sportprofilen. www.respectallcompete.se

Hur kan man som förälder lära sig mer om e-sport?

SVEROK har i samarbete med andra organisationer tagit fram ett materiel som ger kunskap om e-sport och råd hur man kan stötta e-sportande ungdomar samt bidra till att klimatet i e-sporten är schysst. www.esportforalder.se

RAC